Dronefilm og timelapse-film har en vigtig rolle i byggebranchen

I en verden, hvor teknologierne konstant skubber grænserne for innovation, skal byggebranchen omfavne en bemærkelsesværdi allieret – dronefilm. Dette spændende, flyvende væsen tilbyder ikke kun et fugleperspektiv på byggepladserne, men dronefilmen er også et uvurderligt værktøj i projektstyring og dokumentation, som passer fortrinligt sammen med den visuelle dokumentation, som anvender timelapse teknologien.

Artiklens indhold
2
3

Timelapse-film – teknologien er ved at finde indpas

Timelapse-teknologien har potentiale til at bidrage til store forandringer og effektiviseringer i byggebranchen. Gennem sekvenser af billeder over tid, giver timelapse en dynamisk visuel fortælling af et byggeprojekts fremskridt. Denne teknik er særligt værdifuld i større projekter, hvor det er afgørende at spore fremskridt over timer, dage, uger, måneder eller endda år.

Fordelene ved timelapse i byggebranchen er mange:

 • Dokumentation af byggeriets fremdrift: Timelapse-film giver en klar og løbende registrering af byggeprocessen, hvilket er essentielt for effektiv projektstyring.
 • Effektiv kommunikation: Timelapse-film kan deles med stakeholders, hvilket giver en transparent og letforståelig visning af projektets status. De færdige timelapse-film kan bruges til at fremvise arbejdet og tiltrække fremtidige kunder.
 • Effektivisering af processer: Undervejs i processen kan man med brug af daglige timelapse-film gennemgå og tilpasse arbejdsprocesser på byggepladsen.
Brug timelapse til markedsføring, forbedret samarbejdet og til at undgå tvister
Anvendelse af droner som del af den visuelle dokumentation af byggeriet

Fordelene ved droneoverflyvning AF BYGGEPLADSER

 • Øget effektivitet
 • Færre omkostninger
 • Forbedrede standarder for sikkerhed
 • Bedre datagrundlag
Byggeplan og tegninger er vigtige for succes for byggelederen med både timelapse-film og droner

Dronefilm – her er teknologien blev moden

Moderne droner er udstyret med avancerede kameraer og sensorer, hvilket gør dem til ideelle værktøjer til at fange detaljerede billeder og videoer af byggepladserne set fra oven. Med evnen til at levere højt opløste billeder og dronefilm, giver droner bygherrer og entreprenører en unik indsigt i deres projekters fremdrift.

Derudover er integrationen af software til billedanalyse og 3D-modellering i kraftig fremmarch, hvilket yderligere udvider dronefilmens anvendelsesmuligheder.

Med dronernes evne til at flyve og optage eller fotografere fra luften tilbyder dronerne et unikt perspektiv, som traditionelle løsninger ikke kan matche.

Nogle af de nøglefordele, som dronefilm bringer til byggeprojekter, inkluderer:

 • Detaljeret Oversigt: Droneoptagelser giver en omfattende visning af byggepladsen, hvilket hjælper med at identificere problemer og planlægge løsninger.
 • Fleksibilitet og rækkevidde: Droner kan nå steder, som er utilgængelige eller farlige for mennesker, hvilket sikrer en sikrere og mere omfattende dokumentation.
 • Tidsbesparelse og omkostningseffektivitet: Droner kan hurtigt samle data og billeder, hvilket sparer tid og reducerer omkostninger sammenlignet med traditionelle metoder.

Den fælles integration af både timelapse-film og droneoptagelser i byggeprocessen

Ved at kombinere timelapse-film og droneoptagelser opnås en helt ny form for dokumentation og overvågning af byggeprojekter. Denne integration gør det muligt for projektledere og byggepladsens forskellige teams at få et holistisk billede af projektets fremskridt fra både jordniveau og luften.

Integrationen tilbyder unikke fordele:

 • Komplet visuel dokumentation: Kombinationen giver en detaljeret oversigt over hver fase af byggeprocessen fra forskellige vinkler.
 • Forbedret planlægning og analyse: Data og billeder fra både timelapse og droner kan bruges til at foretage mere nøjagtige analyser og planlægninger.
 • Forøget engagement: Denne visuelle fortælling er mere engagerende for stakeholders, hvilket forbedrer kommunikation og forståelse af projektet.

Anvendelse og succeshistorier – lad os få timelapse og dronen i aktion

Anvendelsen af dronen sker på langt de fleste filmprojekter, som SIGNA er involveret i. Et konkret eksempel var i forbindelse med Business Rebild, som havde 243.000 m2 erhvervsjord, som de gerne ville have solgt. (Læs casen om, hvordan de 243.000 m2 erhvervsjord blev solgt på bare 18 måneder) Her blev dronen bl.a. brugt til at vise nærheden til E45 og den spændende udvikling i byggeriet på de mange byggegrunde. Læs casen 

 

Droneoptagelse af prestige byggerier

Optagelser af spektakulære bygninger?

I den sydlige del af Ørestaden ligger 8TALLET, som er designet af Bjarke Ingels.

Ovenfor ses en droneoptagelse fra støbning af fundamentet til Kaktustårnene

Kan du komme til?

Ikke alle steder er det lige let at komme til. Nogle byggerier ligger i områder, som er afgrænset af vand, andre bygninger og lign. Her giver det mening af bringe dronen i spil.

Droneoverflyvning af Københavns Internationale Skole
Check af opstregninger og byggelinjer

Sidder mønstrene lige i skabet?

Drone optagelse og still billede fra Superkilen, som er en central del af Nørrebros byrum. Det er udviklet af SUPERFLEX i samarbejde med BIG og Topotek1. Parken indeholder mere end 100 forskellige objekter fra mere end 50 forskellige lande for at symbolisere områdets mangfoldighed.

Hvor mange containere er der her?

Du kan tælle helt manuelt eller du kan lade teknologien hjælpe dig. For ADP Dry Port i Fredericia har vi i en periode overføjet deres havneareal, således at det var muligt at lave diverse optællinger.

(Modelfoto) 

 

Optælling eller opmåling af havne, lagerpladser og lign.

Juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af droner

Mens droner tilbyder mange fordele, er det vigtigt at være opmærksom på de juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter af deres brug. I mange lande er der specifikke love og regulativer, der styrer brugen af droner, især i nærheden af befolkede områder eller følsomme steder. Sikkerhedsforanstaltninger bør altid være i spidsen for enhver droneoperation, især i travle og komplekse byggeområder.

 

  • I Danmark er det Trafikstyrelsen, som håndterer reglerne. Læs mere på droneregler.dk  og i vejledningen til flyvning af A1 og A3 certificerede droner

Tekniske overvejelser og best-practice

Når man integrerer timelapse og droneoptagelser, er der nogle tekniske aspekter og bedste praksis, der skal overvejes:

 • Udstyrskvalitet: Investering i høj kvalitet udstyr er afgørende for at sikre klare og præcise optagelser. Vælg en teknisk løsning, som passer til opgaven. Fra 2024 skal alle droner have et C-mærke. De lidt ældre droner uden C-mærke kan fortsat anvendes, men de skal holde min. 150 meters afstand til bebyggelse med mindre, du har taget et STS-01 kursus.
 • Datahåndtering og lagring: Effektiv håndtering og lagring af store mængder data er nødvendig for at sikre let adgang og analyse. Hvor lang tid skal data opbevares og hvordan skal du have adgang til dem.
 • Overholdelse af lovgivning: Det er vigtigt at overholde alle relevante lovgivninger og regulativer vedrørende droner og fotografering. Dronelovgivningen for Danmark gælder i hele EU og den er løbende under udvikling i takt med at de teknologiske muligheder udvikler sig. På droneregler.dk kan du se et overblik over dronereglerne. Det kræver tilladelse af flyve i restriktive områder og sagsbehandlingen kan tage op til 30 dage.
Bæredygtigt byggeri er en udfordring, hvis der er for mange fejl og mangler i byggeriet

Det kan være svært at overholde byggebudgettet

Usikkerhederne i en byggeproces er mange og priserne kan pludseligt stige voldsomt. Ifølge en undersøgelse fra McKinsey & Company er 98 % af byggepladserne over budget, og 77 % oplever betydelige forsinkelser på grund af:

 • Dårlig organisering: Beslutningsprocesser mangler hastighed og aktualitet.

 • Utilstrækkelig kommunikation: Uoverensstemmelser i kommunikation eller rapportering fører til manglende forståelse hos underleverandører, entreprenører og ejere.

 • Dårlig styring af byggeprojektets fremdrift: Problemer, der ikke bliver løst rettidigt, akkumuleres og påvirker opnåelsen af de overordnede projektmål i negativ retning.

 • Kontraktlige misforståelser: Indkøbsteamet forhandler typisk kontrakten, hvilket ofte viser sig at være en tæt og kompleks proces baseret på udbud. Som følge heraf kan byggepladsledelsen ofte være forvirrede over, hvordan de skal gennemføre projektet på grund af manglende forståelse af kontrakten.

 • Missede forbindelser: Der er forskellige planlægningsniveauer: fra forberedelse på højt niveau til daglige tidsplaner. Hvis det daglige arbejde ikke er afsluttet, skal ledere have informationen til at opdatere status i realtid for at træffe rettidige beslutninger om nye prioriteter, arbejdsplaner samt efterfølgende håndtering af underleverandør og byggematerialer.

 • Dårlig kortsigtet planlægning: virksomheder er typisk i stand til at forstå, hvad der skal ske i de næste to til tre måneder, men det er sværere at planlægge for den næste uge eller to. Der er risiko for, at det fører til ekstra arbejde eller ineffektiv udførelse af opgaver.

 • Utilstrækkelig risikostyring: Der skal løbende udføres en tilstrækkelig risikovurdering, Risici der materialiserer sig, skal løbende overvåges under udførelsen så nødvendige korrigerende handlinger iværksættes under implementeringen.

 • Begrænset talentstyring: Med en konstant kamp om talenterne skal en ordentlig personaleudvælgelsesproces implementeres for at sikre, at de bedste folk er tilgængelige for hver af de kritiske stillinger. At miste vigtige byggeledere, håndværkere eller andre med væsentlig viden kan være en kæmpe udfordring for et byggeprojekt.

KILDE: McKinsey & Company 2020 – The next normal in construction

Fremtiden for droner i byggebranchen

Fremtiden for dronefilm i byggebranchen ser lys ud. Med fortsatte fremskridt inden for teknologi, såsom kunstig intelligens og forbedret billedbehandling, vil vi sandsynligvis se endnu mere innovative anvendelser. Disse fremskridt kunne omfatte automatiseret overvågning af sikkerhedsforanstaltninger og endda integration med virtuel realitet for at skabe mere omfattende projektvisualiseringer.

Markedet for droner i byggebranchen har uanede muligheder:

  • Udførelse af topografisk kortlægning og landskabsundersøgelser
  • Monitorering af byggepladser – også for de kunder eller kontaktpersoner, som ikke er på byggepladsen
  • Bidrage til sikkerhed og reduktion i antallet af ulykke og dødsfald
  • Besparelse af tid på vigtige processer og dermed hele byggeperioden

Og vi ser endnu flere muligheder med de kommende generationer af industrielle droner. Allerede nu kan de industrielle droner sprøjte marker og overvåge hvordan marken arter sig. Og dette kan give muligheder i andre industrier, f.eks. i forbindelse med imprægnering og udvendig vask af bygninger, transport af reservedele

Fortæl de gode historier undervejs i byggeprocessen

Undervejs i byggeprocessen kan det være fordelagtigt at sikre formidlingen af de gode historier. Det kan både være interne budskaber, men der kan også opstå situationer, hvor det er relevant at lade underleverandører fortælle historier fra byggepladsen. I forbindelse med opførelsen af Kaktus tårnene ønskede Layher, som leverandør af stilladser til montage af terrasserne at fortælle deres succeshistorie.

Vi tror på, at timelapse teknologi kan bidrage til mere effektive byggeprojekter leveret til tiden og på budget

At overholde deadlines er afgørende for byggeprojektets succes. Prioritering af både kvalitet og tidsfrister for at sikre, at projektet leveres til tiden og opfylder de ønskede standarder.

 

Effektiv byggepladsovervågning kræver omhyggelig planlægning, tæt opfølgning, god kommunikation, stærkt samarbejde og brug af moderne digitale værktøjer. Ved at følge disse principper kan du optimere dine byggeprojekter og minimere risici, hvilket fører til succesfulde resultater.

Her kan du også bruge dronefilm

Besøg vores produktside om dronefilm

Droneoptagelser til dronefilm eller luftfoto

Opførsel af byggerier kræver god indsigt, overblik og visuel dokumentation

At opføre et nyt byggeri er en betydelig investering, der kræver omhyggelig planlægning, nøjagtig dokumentation, og frem for alt, en stærk fokus på sikkerheden. Ved at bruge visuel dokumentation og timelapse teknologi som dine assistenter kan du forbedre projektets effektivitet, kvalitet og sikkerhed. De digitale værktøjer giver dig mulighed for at skabe en visuel fortælling om din byggeproces, hvilket er en stærk marketingressource i sig selv.

Bygherrer der er aktive i opførsel af nye byggerier, bør se på værktøjer til digital visuel dokumentation som afgørende for succesen af deres projekt. De giver dig mulighed for at følge projektets udvikling, dokumentere processerne og sikre, at alt går som planlagt. Med den rette tilgang og de rette værktøjer kan du opføre et vellykket byggeri, som du og din organisation kan være stolte af.

Læs om overvejelserne ved opførsel af et nyt domicil, som alle i processen er stolte af!

Peter Salling Friis

Bliv skarpere på hvordan visuel dokumentation via droneoptagelser og timelapse teknologien kan bidrage til fantastiske byggeprojekter, som alle interessenter er stolte af. 

Peter Salling Friis
Strategic advisor & specialist i visuel dokumentation
Mail:
peter@signafilm.dk
Telefon: +45 30 22 79 55