Læs om effektive tips og tricks til overvågning af byggepladsen med moderne digitale værktøjer

Overvågningen af byggepladser kan nå nye højder takket være udviklingen og implementeringen af digitale værktøjer. I denne artikel vil vi forklare, hvordan moderne teknologier som AI kan hjælpe byggebranchens projektledere med at kontrollere byggepladserne mere effektivt. Det er særlig vigtigt i den post-pandemiske æra, hvor behovet for intelligent styring af byggeprojekter er mere presserende end nogensinde.

Artiklens indhold
2
3

Planlægning af byggeprocessen er fundamentet for succes

Inden vi dykker ned i teknikker til byggepladsovervågning, lad os huske, hvorfor en velplanlagt byggeplan er afgørende. En effektiv plan for byggeriet er nøglen for en byggeleder til at afkode og skabe et vellykket projekt. Det hjælper med at spare tid, reducere omkostninger og maksimere ressourceudnyttelsen. En solid og veltilrettelagt byggeplan er uundværlig for en byggeleder.

Men vi ved, at planer ikke altid kan overholdes! For byggeprocessen er afhængig af en masse faktorer, som pludseligt kan forandre hele planlægningen. Og det er her, at hurtige reaktioner og korrigerende handlinger af din byggeplan bliver afgørende.

Hvad er visuel dokumentation?

Visuel dokumentation indebærer brugen af billeder, videoer og andre visuelle medier til at registrere og overvåge alle aspekter af byggeprocessen. Dette kan omfatte alt fra det indledende jordarbejde til den endelige finish. Ved at bruge visuel dokumentation kan du fange hver eneste detalje og ændring, der finder sted undervejs. Dette er især nyttigt, når der opstår uventede problemer eller ændringer i projektet, da det giver dig mulighed for at reagere hurtigt og effektivt.

 

De danske hospitaler bliver markant dyrere 

Åbnes aviserne kan man læse om, at ”byggeriet af de tre sygehuse i hovedstaden er kommet under skærpet tilsyn”, fordi omkostningerne til opførelsen er løbet løbsk.

Hvor byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg er blevet dyrere, så er Nyt Hospital Hvidovre ifølge Tv2Kosmopol blevet 28% dyrere end planlagt. Den lidet flatterende topscorer rolle er landet hos Ny Hospital Nordsjælland i Hillerød, hvor der nu regnes med et overforbrug på 48%.

Danske Sygehuse sættes under skærpet tilsyn - omkostningerne eksploderer pga. fejl, mangler og stigende priser

Optimér overvågning af byggepladsen

Overvågning af byggepladsen kræver omhyggelig planlægning og effektive strategier. Grundlæggende gælder det om at identificere problemerne før og under projekter, så forekomsten af fejl og mangler ikke overskygger ved leveringen af det færdige byggeprojekt.

Overvågning af byggepladsen bliver vigtigere i takt med projektets størrelse og kompleksitet. Jo flere interessenter der er involveret desto mere er der behov for koordination af aktiviteter og funktioner mellem beslutningstagere, udviklere, entreprenører og leverandører. Det kræver stor viden og stærke kompetencer hos byggeledelsen, hvis dette skal gøres uden hjælp fra de digitale værktøjer. 

Her er nogle nøglepunkter som skal overvejes i forbindelse med overvågning af byggepladsen:

ESG er et godt argument for overvågning af processer

Fastlæg formålet med overvågningen

Start med at definere og prioritere, hvad de konkrete mål med overvågningen er. Er det tyveri, procesforbedringer, overholdelse af tidsplanen eller noget helt andet. Skal overvågningen være datagrundlag for ESG-rapporteringen, affaldssorteringen eller for dokumentation i forbindelse med afleveringen af det færdige byggeprojekt.

Omhyggelig byggeplanlægning

Planlægning er det første skridt i byggepladsovervågningen. En omhyggeligt udarbejdet tidsplan er afgørende, især for komplekse projekter.

En velplanlagt byggeplads maksimerer effektiviteten og giver en struktureret vej til projektets succes. Under planlægning defineres omfang, tidslinje, personale, materialer, udstyr og andre ressourcer. Alle strategiske aspekter af projektet koordineres for at nå målene.

Som en del af planlægningen aftales det, hvordan koordination og kommunikation mellem bygherre, hovedentreprenører, underentreprenører og eventuelle rådgivere skal foregå i løbet af byggeperioden.

Byggeplan og tegninger er vigtige for succes for byggelederen
Opførsel af tagkonstruktion i træ

Overvågning af byggepladsen på daglig basis

Når projektet er i gang, handler det om at sikre, at alt skrider frem som planlagt. Byggepladser kan støde på en række udfordringer, der fører til forsinkelser og omkostningsoverskridelser.

Overvågning indebærer nøje analyse af daglige fremskridtsrapporter, kontrol af budgettet og tidsplanen samt risikostyring med fokus på detaljer.

Kommunikation til relevante interessenter

God kommunikation er afgørende for samarbejdet på byggepladsen. Dårlig kommunikation kan føre til misforståelser, forsinkelser og problemer, der påvirker projektet negativt.

Byggeledelsen skal sikre, at de rigtige og nødvendige kommunikationsmetoder og indbyrdes informationsudveksling er klart defineret og aftalt mellem alle de involverede interessenter.

Enhver ændring i kommunikation eller ændring i tidsplan og budget bør dokumenteres og rapporteres korrekt, så alle parter kan reagere på dette.

Smart kommunikationsplatform til byggeri
God samarbejde mellem interessenterne i byggebranchen er guld værd

Samarbejdet på og uden for byggepladsen

Samarbejde mellem parterne betyder ikke kun at opgaverne afsluttes rettidigt, men også at der opbygges tillidsfulde relationer mellem alle interessenter. Involver teammedlemmer i planlægningsfasen, del ideer og løsninger, og værdsæt deres bidrag som integrerede medlemmer af holdet.

Samarbejde er nøglen til forbedret produktivitet og projektets succes. Desværre opleves det for ofte, at samarbejdet ikke helt bygger på gensidig tillid og respekt.

Fælles overvågning af byggepladsen

Med vores timelapse baserede platform er det muligt at overvåge dit byggeprojekt, identificér potentielle problemer eller afvigelser, undersøg årsager til forsinkelser, analyser produktiviteten, og træf de nødvendige justeringer for at løse problemerne.

Del adgangen med de øvrige parter, så det bliver et essentielt værktøj for alle på byggepladsen. Og du bevarer overblikket også selv om du måtte have et sygt barn eller en hjemmearbejdsdag. Ikke så dårligt – vel 🙂

Bedre byggeproces - Med vores dashboard integreres gdpr, heat map og AI
Bæredygtigt byggeri er en udfordring, hvis der er for mange fejl og mangler i byggeriet

Det er svært at overholde byggebudgettet

Ifølge en undersøgelse fra McKinsey & Company er 98 % af byggepladserne over budget, og 77 % oplever betydelige forsinkelser på grund af:

  • Dårlig organisering: Beslutningsprocesser mangler hastighed og aktualitet.
  • Utilstrækkelig kommunikation: Uoverensstemmelser i kommunikation eller rapportering fører til manglende forståelse hos underleverandører, entreprenører og ejere.
  • Dårlig styring af byggeprojektets fremdrift: Problemer, der ikke bliver løst rettidigt, akkumuleres og påvirker opnåelsen af de overordnede projektmål i negativ retning.
  • Kontraktlige misforståelser: Indkøbsteamet forhandler typisk kontrakten, hvilket ofte viser sig at være en tæt og kompleks proces baseret på udbud. Som følge heraf kan byggepladsledelsen ofte være forvirrede over, hvordan de skal gennemføre projektet på grund af manglende forståelse af kontrakten.
  • Missede forbindelser: Der er forskellige planlægningsniveauer: fra forberedelse på højt niveau til daglige tidsplaner. Hvis det daglige arbejde ikke er afsluttet, skal ledere have informationen til at opdatere status i realtid for at træffe rettidige beslutninger om nye prioriteter, arbejdsplaner samt efterfølgende håndtering af underleverandør og byggematerialer.
  • Dårlig kortsigtet planlægning: virksomheder er typisk i stand til at forstå, hvad der skal ske i de næste to til tre måneder, men det er sværere at planlægge for den næste uge eller to. Der er risiko for, at det fører til ekstra arbejde eller ineffektiv udførelse af opgaver.
  • Utilstrækkelig risikostyring: Der skal løbende udføres en tilstrækkelig risikovurdering, Risici der materialiserer sig, skal løbende overvåges under udførelsen så nødvendige korrigerende handlinger iværksættes under implementeringen.
  • Begrænset talentstyring: Med en konstant kamp om talenterne skal en ordentlig personaleudvælgelsesproces implementeres for at sikre, at de bedste folk er tilgængelige for hver af de kritiske stillinger. At miste vigtige byggeledere, håndværkere eller andre med væsentlig viden kan være en kæmpe udfordring for et byggeprojekt.

Brug af digitale værktøjer til byggeplanlægning

Digitale værktøjer kan optimere byggepladsovervågningen betydeligt. Men anvendelsen af overvågning i det daglige kan afgøre, hvorvidt det bliver en succes eller ej. Anvendes værktøjerne konstruktivt og proaktivt er der langt større potentiale end hvis det opfattes som kontrol.

Her er nogle tips til brug af dronefilm og timelapse teknologien:

Skab flow i kommunikationen

Skab et stærkt flow i kommunikationen

Synkronisér alle projektrelaterede dokumenter, videoer, fotos og kalendere på én platform for at lette kommunikationen og forbedre informationsdelingen på tværs af interessenter.

Implementer flowet fra timelapse kameraerne på en fælles projektside, så alle har adgang.

Planlægning standser aldrig - planlægning og opfølgning hænger sammen

God planlægning stopper ikke før projektet er færdigt

Planlægning stopper aldrig. I stedet er der behov for hyppig replanlægning.. Ved at kunne forudsige og løbende foretage korrigerende planlægning baseret på de uforudsete hændelser kan du være forberedt, så du kan tilpasse tidsplanen næsten i realtid.

Hurtige korrektioner af tidsplanen er en fordel for alle involveret i processen.

Skab en konstruktiv og proaktiv dialog med fokus på tillid og respekt

Skab en nysgerrig og konstruktiv kultur

Hold dig ajour med de seneste teknologier, udvikling i sikkerhedspraksis og branchetrends. Vær nysgerrig og søg konstant efter måder at forbedre projektets effektivitet og sikkerhed på. Og få de andre i teamet til at gøre det samme.

En kultur med hurtige tilpasninger på baggrund af relevante data, kan skabe stærke resultater.

Skab en fælles platform

Brug af timelapse kamera på byggepladsen

Leje af SIGNAfilms timelapse kameraer kan være en uvurderlig ressource i et byggeprojekt. De kan giver dig mulighed for at overvåge arbejdspladsen, forbedre sikkerheden og effektiviteten samtidig med at den fælles digitale platform simplificerer kommunikationen.

Husk at inkludere GDPR og andre relevante værktøjer. Læs også mere om hvad prisen på timelapse-film er afhængig af.

Fortæl de gode historier undervejs i byggeprocessen

Undervejs i byggeprocessen kan det være fordelagtigt at sikre formidlingen af de gode historier. Det kan både være interne budskaber, men der kan også opstå situationer, hvor det er relevant at lade underleverandører fortælle historier fra byggepladsen. I forbindelse med opførelsen af Kaktus tårnene ønskede Layher, som leverandør af stilladser til montage af terrasserne at fortælle deres succeshistorie.

Vi tror på, at timelapse teknologi kan bidrage til mere effektive byggeprojekter leveret til tiden og på budget

At overholde deadlines er afgørende for byggeprojektets succes. Prioritering af både kvalitet og tidsfrister er vigtige for at sikre, at projektet leveres til tiden og opfylder de ønskede standarder. 

Effektiv byggepladsovervågning kræver omhyggelig planlægning, tæt opfølgning, god kommunikation, stærkt samarbejde og brug af moderne digitale værktøjer. Ved at følge disse principper kan du optimere dine byggeprojekter og minimere risici, hvilket fører til succesfulde resultater.

Droner er vigtige værktøjer – besøg produktsiden om dronefilm

Droneoptagelser til dronefilm eller luftfoto

Opførsel af byggerier kræver god indsigt, overblik og visuel dokumentation

At opføre et nyt byggeri er en betydelig investering, der kræver omhyggelig planlægning, nøjagtig dokumentation, og frem for alt, en stærk fokus på sikkerheden. Ved at bruge visuel dokumentation og timelapse teknologi som dine assistenter kan du forbedre projektets effektivitet, kvalitet og sikkerhed. De digitale værktøjer giver dig mulighed for at skabe en visuel fortælling om din byggeproces, hvilket er en stærk marketingressource i sig selv.

Bygherrer der er aktive i opførsel af nye byggerier, bør se på værktøjer til digital visuel dokumentation som afgørende for succesen af deres projekt. De giver dig mulighed for at følge projektets udvikling, dokumentere processerne og sikre, at alt går som planlagt. Med den rette tilgang og de rette værktøjer kan du opføre et vellykket byggeri, som du og din organisation kan være stolte af.

Læs om overvejelserne ved opførsel af et nyt domicil, som alle i processen er stolte af!

 

Peter Salling Friis

Bliv skarpere på hvordan visuel dokumentation og timelapse teknologien kan bidrage til fantastiske byggeprojekter, som alle interessenter er stolte af. 

Peter Salling Friis
Strategic advisor & specialist i visuel dokumentation
Mail:
peter@signafilm.dk
Telefon: +45 30 22 79 55