Få skabt et flot, nyt domicil, som du er stolt af – brug visuel dokumentation og timelapse teknologien som din assistent!

Når man står over for opførelsen af et nyt domicil, er der utallige faktorer at tage højde for. Det er ikke bare en byggeproces, det er skabelsen af et fremtidigt hjem for din virksomhed, et stærkt marketingelement og en garanti for sikkerheden i udførte processer. Ledere, der ønsker at realisere et nyt domicil, står over for udfordringen med at få projektet til at forløbe som forventet, at sikre rettidig levering og ikke mindst at undgå arbejdsulykker. Dette er en ambitiøs opgave, men heldigvis er der hjælp at hente.

I dette indlæg vil vi udforske, hvordan du kan opnå alle disse mål ved hjælp af to kraftfulde værktøjer: visuel dokumentation og timelapse teknologi. Disse værktøjer er ikke kun nyttige, de kan også være afgørende for succesen af dit projekt. Vi vil se nærmere på, hvordan de kan indarbejdes i din byggeproces og hvordan de kan forvandle din opførelse af domicilejendomme og domicilbyggerier til en problemfri og vellykket oplevelse. 

Visuel dokumentation – skab dig et klart overblik!

Når det kommer til opførelsen af et nyt domicil, er nøjagtig dokumentation afgørende. Det hjælper med at holde styr på projektets udvikling, sikrer kvalitetskontrol og fungerer som et kommunikationsredskab mellem alle involverede parter. Visuel dokumentation går ud over skriftlige rapporter og beskrivelser. Det giver dig mulighed for at se, hvad der sker i realtid, og det skaber et klart og objektivt overblik over projektets status.

Hvad er visuel dokumentation?

Visuel dokumentation i forbindelse med opførelsen af domicilejendomme og domicilbyggerier indebærer brugen af billeder, videoer og andre visuelle medier til at registrere og overvåge alle aspekter af byggeprocessen. Dette kan omfatte alt fra det indledende jordarbejde til den endelige finish. Ved at bruge visuel dokumentation kan du fange hver eneste detalje og ændring, der finder sted undervejs. Dette er især nyttigt, når der opstår uventede problemer eller ændringer i projektet, da det giver dig mulighed for at reagere hurtigt og effektivt.

 

FORDELENE VED
VISUEL DOKUMENTATION 

Præcision: Visuel dokumentation giver et nøjagtigt billede af projektets fremskridt og tilstand. Dette eliminerer misforståelser og tvister mellem de involverede parter.

Kommunikation: Billeder og videoer er en universel måde at kommunikere på. De gør det lettere for alle involverede at forstå, hvad der sker på byggepladsen.

Kvalitetskontrol: Visuel dokumentation hjælper med at identificere eventuelle kvalitetsproblemer tidligt i processen, hvilket gør det muligt at rette dem før de bliver større problemer.

Historisk reference: Den dokumentation, du indsamler, bliver en værdifuld historisk reference for dit projekt. Det kan være nyttigt i fremtidige faser af projektet eller som reference til lignende projekter.

Visuel dokumentation viser projektets fremskridt

Integrering af visuel dokumentation i din byggeproces

Nu hvor forståelsen af vigtigheden af visuel dokumentation i forbindelse med domicilejendomme og domicilbyggerier er blevet klarlagt, lad os se på, hvordan det kan integreres det i byggeprocessen:

 • Planlægning: Start med at inkludere visuel dokumentation som en integreret del af din projektplan. Skriv det ind som en del af udbudsmaterialet og identificer, hvilke områder der skal dokumenteres, og hvordan det skal gøres.
 • Udstyr og ressourcer: Sørg for, at dine teams har adgang til det nødvendige udstyr, såsom skærme i skurvognen. Få lavet regelmæssige aftaler omkring overflyvning af området med droner og tag hver gang stilling til, hvilke områder der skal være i fokus. Lad byggelederen og/eller bygherrerådgiveren få adgang, så de har stærke data til brug på byggemøderne.
 • Regelmæssig opdatering: Indfør gode dagligdags rutiner for regelmæssig dokumentation. Dette kan være daglige, ugentlige eller månedlige opdateringer, afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet. En god løsning kan være, at byggelederen hver dag ser optagelserne igennem i forhold til, hvad der er sket – og måske specielt, hvad der ikke er sket dagen før.
 • Lagring og organisering: Da SIGNA gemmer alle data fra kamera i skyen, vil du altid have adgang til dem. For de væsentlige data, kan de være relevant at oprette et system til lagring og organisering af visuelle dokumenter. Det gør det nemt at finde specifikke oplysninger, når du har brug for dem.
 • Deling og samarbejde: Gør dokumentationen tilgængelig for alle relevante parter, herunder hovedentreprenører, underleverandører, projektledere og andre interessenter. Dette fremmer samarbejde og gennemsigtighed. Brugen af visuel dokumentation fungerer absolut bedst, hvis alle kan se idéen i en filosofi om, at på denne byggeplads, der betaler det sig at gøre tingene ordentligt.

Besøg vores produktside om dronefilm

Droneoptagelser til dronefilm eller luftfoto

Timelapse teknologi – Se projektet tage form

Med visuel dokumentation fanger du øjeblikket samtidig med, at du med timelapse teknologien får mulighed for at se hele eller dele af projektets udvikling som en komprimeret proces. Det er som at have en tidsmaskine, der viser dig, hvordan dit domicil gradvist tager form fra start til slut, men hvor du samtidig har mulighed for kun at fokusere på processen med indsættelse af vinduer.

Hvad er timelapse teknologi?

Timelapse teknologi involverer optagelse af billeder eller videoer af byggepladsen med faste tidsintervaller og derefter sammensætning af dem til en sammenhængende sekvens. Dette resulterer i en imponerende visuel repræsentation af hele projektets forløb på kort tid. Timelapse videoer kan strække sig over uger, måneder eller endda år og give et fascinerende indblik i projektets udvikling.

Fordelene ved timelapse teknologi

 • Overvågning af fremdrift: Timelapse videoer giver en klar og visuel måde at overvåge projektets fremdrift på. Du kan nemt identificere, om projektet er forsinket eller foran tidsplanen. Også selvom du ikke er på byggepladsen hver dag.
 • Markedsføring: Timelapse videoer er en stærk marketingressource. De kan bruges til at skabe spænding omkring dit projekt, gøre din medarbejdere stolte, tiltrække potentielle nye kunder og ikke mindst demonstrere din virksomheds evne til at levere.
 • Dokumentation: Timelapse optagelser kan også fungere som Visuel dokumentation af hele byggeprocessen. Dette kan være nyttigt i tilfælde af tvister eller som reference til fremtidige projekter. Og investeringen i at anvende timelapse teknologien er en bagatel, hvis der opstår reklamationer, som skal klares i domstolene og med juridisk bistand.
 • Stakeholder engagement: Interessenter, investorer, medarbejdere og kunder vil værdsætte muligheden for at følge projektets udvikling på en visuelt imponerende måde.

Integrering af timelapse teknologi i din byggeproces

Sammen med SIGNA er det nemt at integrere timelapse teknologien i dine byggeprojekter relateret til domicilejendomme og domicilbyggerier. Men noget af det, som skal overvejes er:

 • Valg af udstyr: Hvor mange kameraer er der brug for i de forskellige dele af byggeperioden. Skal der filmes både ude og inde? Hvad er de bedste placeringer af kameraerne for at opnå den bedste dækning af byggepladsen? Skal kameraerne flyttes i løbet af byggeperioden?
 • Frekvens og varighed: Projektets varighed og kompleksitet har indflydelse på, hvor ofte der skal tages billeder, og hvor lang en periode timelapse optagelsen skal dække. Hos SIGNA vil vi helst med allerede, når byggegrunden gøres klar.
 • Inkludere underleverandører: På de fleste byggeprojekter anvendes der nye teknologier eller processer. I øjeblikket er det løsninger til at sikre bæredygtighedscertificeringer, som det kan være interessant at fortælle mere om. Inkluder underleverandørerne i markedsføringen af byggeriet. Det giver fordele for alle.
 • Sikkerhed: Sørg for, at kameraudstyret er sikkert installeret for at undgå skader eller tyveri. SIGNA har endnu ikke oplevet, at vi har mistet kameraudstyr som følge af tyveri. Derimod har hærværk fra ikke seriøse samarbejdspartnere eller deres medarbejdere gjort, at kameraerne er blevet drejet, så de ikke optager det ønskede. SIGNAs kameraer placeres enten på væggen på eksisterende byggeri eller på specialfremstillede teleskop master.
 • Redigering og deling: Til sidst rediger timelapse sekvenserne til en imponerende video, der kan deles med dine interessenter. Dette kan omfatte musik og tekst til yderligere at forstærke budskabet. Hos SIGNA anbefaler vi, at der undervejs laves interviews med nogle af dine interessenter, da det styrker budskaberne i den færdige film.
Sikkerhed på byggepladsen - byg nyt domicil med visuel dokumentation

Sikkerhed for udførte processer – Prioritet nummer ét

Når det kommer til byggeri, er sikkerhed altid den højeste prioritet. Ulykker kan have alvorlige konsekvenser for både mennesker og projektets succes. Derfor er det afgørende at integrere sikkerhedsprotokoller i alle faser af byggeprocessen og at bruge de rette værktøjer til at overvåge og sikre sikkerheden.

Sikkerhedskultur

Sikkerhed på byggepladsen er vigtig. Udfordringerne kommer ofte, når de kommer nye underleverandører, som man ikke er vant til at arbejde sammen med. Her skal der først og fremmest opbygges en stærk og fælles sikkerhedskultur på byggepladsen med klar forventningsafstemning blandt alle, der har deres gang på byggepladsen.

Dette indebærer bl.a. at der skal fokus på:

 • Uddannelse: Sørg for, at alle på byggepladsen er korrekt uddannet i sikkerhedsprocedurer og -protokoller. Vær på forkant med et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet!
 • Kommunikation: Fremhæv vigtigheden af at rapportere potentielle farer eller sikkerhedsproblemer. Man er ikke en stikker, hvis man redder andre folks liv!
 • Overvågning: Brug visuel dokumentation og timelapse teknologi til at overvåge og identificere sikkerhedsrisici. Med teknologien kan AI automatisk detektere om deres anvendes de nødvendige værnemidler for at sikre en sikker byggeplads.

Integrering af sikkerhed i visuel dokumentation

Visuel dokumentation spiller en afgørende rolle i at sikre, at sikkerhedsprotokoller bliver overholdt. Du kan bruge billeder og videoer fra SIGNAs systemer til at dokumentere:

 • Brug af sikkerhedsudstyr: Kontroller, at arbejdstagere bærer det nødvendige sikkerhedsudstyr som hjelme, sikkerhedsbriller og støvler.
 • Arbejdsområder: Overvåg, at arbejdsområder er korrekt afmærket og sikret for at undgå uautoriseret adgang. Skulle en indbrudstyv falde i et ikke opmærket hul, så ved du hvem der har ansvaret…
 • Advarselsskilte: Dokumentér, at advarselsskilte og sikkerhedsinstruktioner er synlige og forståelige for alle.
 • Sikkerhedsøvelser: Optag øvelser og træningsaktiviteter for at sikre, at arbejdstagere ved, hvordan de skal reagere i nødsituationer. Sæt fokus på de specielle sikkerhedsrisici, som det aktuelle byggeri kan være udsat for – og tag forholdsreglerne derefter.

Sikkerhed og timelapse teknologi

Timelapse teknologi kan også være en vigtig komponent i sikkerhedsovervågning:

 • Overvågning af byggepladsen: Timelapse videoer giver dig mulighed for at identificere potentielle sikkerhedsrisici, såsom uhensigtsmæssig adfærd eller farlige situationer. Det er væsentlige elementer til indholdet på gode byggemøder.
 • Analyse af ulykker: Hvis der opstår en ulykke på byggepladsen, kan timelapse optagelser bruges til at analysere, hvad der gik galt og hvordan det kan undgås i fremtiden. 
 • Sikkerhedsinspektioner: Brug timelapse teknologi til at registrere og dokumentere sikkerhedsinspektioner, herunder eventuelle fejl eller mangler, der skal rettes. Teknologien betyder ikke, at den personlige tilstedeværelse helt kan undgås. Men når en KS-ansvarlig går rundt på byggepladsen, er der ofte mere opmærksomhed, end når det “bare er et kamera”, som man helt glemmer er der.

Få en unik oplevelse med opførslen af det topmoderne lager til Normal placeret ud til E45 i Hedensted. Det indhold du ser, er råt og ufiltreret, direkte downloadet fra vores platform.

Det er en god forretning

 • Risikoreduktion: Ved at dokumentere hver fase af byggeprocessen minimerer du risikoen for fejl og forsinkelser. Dette kan spare dig for betydelige omkostninger i form af ekstra arbejdskraft, materialer og tidsbegrænsede projekter.
 • Kvalitetskontrol: Visuel dokumentation gør det muligt at opdage og løse kvalitetsproblemer tidligt i processen. Dette betyder færre mangler, mindre ombygning og færre garantikrav, hvilket resulterer i yderligere besparelser.
 • Markedsføring og branding: Timelapse videoer og visuel dokumentation kan bruges som stærke marketingværktøjer. De viser din virksomheds evne til at levere projekter til tiden og i høj kvalitet, hvilket kan tiltrække flere kunder og investorer.
 • Fremtidig reference: Den dokumentation, du indsamler, bliver en værdifuld ressource for din virksomhed. Den kan bruges som reference til fremtidige projekter, hvilket sparer tid og ressourcer i planlægnings- og designfasen.
 • Sikkerhedsbesparelser: Ved at prioritere sikkerheden på byggepladsen kan du undgå ulykker og potentielle retssager, der kan føre til betydelige omkostninger og skader på din virksomheds omdømme.
Bevar overblikket med byggeri af nyt domicil gennem visuel dokumentation

I det lange løb er investeringen i visuel dokumentation og timelapse teknologi ikke kun en omkostning, men det er faktisk en god forretning. Det hjælper med at beskytte din investering, forbedre din virksomheds omdømme og øge din konkurrenceevne på markedet. Så næste gang du overvejer opførelsen af et nyt domicil, skal du huske at inkludere disse værktøjer som en integreret del af din strategi. Ja, faktisk bør du lægge det ind som en integreret del af udbudsmaterialet. Det vil give dig et solidt fundament for at skabe et flot domicil, som du og din virksomhed kan være stolte af, samtidig med at det giver et sundt økonomisk afkast.

Opførsel af domiciler kræver god indsigt, overblik og visuel dokumentation

At opføre et nyt domicil er en betydelig investering, der kræver omhyggelig planlægning, nøjagtig dokumentation, og frem for alt, en stærk fokus på sikkerheden. Ved at bruge visuel dokumentation og timelapse teknologi som dine assistenter kan du forbedre projektets effektivitet, kvalitet og sikkerhed. Disse værktøjer giver dig mulighed for at skabe en visuel fortælling om din byggeproces, hvilket er en stærk marketingressource i sig selv.

Ledere, der ønsker at opføre et nyt domicil, bør se på disse værktøjer som afgørende for succesen af deres projekt. De giver dig mulighed for at følge projektets udvikling, dokumentere processerne og sikre, at alt går som planlagt. Med den rette tilgang og de rette værktøjer kan du opbygge et domicil, som du og din virksomhed kan være stolte af.

Jan Tanderup - CEO SIGNAfilm

Bliv skarpere på hvordan visuel dokumentation og timelapse teknologien kan bidrage til fantastiske byggeprojekter, som alle interessenter er stolte af. Følg med i vores nyhedsbrev.

Jan Tanderup Petersen
Direktør & partner

Mail: jan@signafilm.dk
Telefon: +45 20 43 20 66